Režim dne

Organizace provozu MŠ

Každý všední den 6:45 -17:00 hod. Děti vyzvedávejte nejdéle v 16:45, aby si v klidu stačily dohrát započatou hru, uklidit po sobě a společně s rodiči opustit MŠ do 17:00, kdy v MŠ zavírá.


Provoz třídy „Kočičky“ je 6:45 – 17:00 hod. a provoz tříd „ Pejsci“ a „Myšky“ je 7:30 – 16:30 hod. (před tímto a po tomto čase se děti předávají ve třídě Kočiček, sledujte prosím cedule na dveřích).


Denní program:
6:45 – 8:00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.

8:00 – 8:45

Pohybové aktivity, povinné předškolní vzdělávání.

8:45 – 9:15

Osobní hygiena, dopolední svačina.

9:15 - 9:45

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity.

9:45 -11:30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.

11:30 -12:00

Oběd a osobní hygiena dětí.

12:00 - 12:20

Vyzvedávání dětí, které odcházejí po obědě.

12:20 -14:30

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, předškoláci mají odpočinek zkrácen dle potřeb dětí.

14:30 – 15:00

Odpolední svačina, osobní hygiena.

15:00 – 17:00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.


V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v MŠ k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů. Děti nápoje využívají v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu dle vlastního pocitu žízně.