Stravné

PROSÍM, DODRŽUJTE TERMÍN PLATEB!

Platby posílejte na nové číslo účtu ‎115-7710270277/0100 do 25. dne předchozího měsíce (např. do 25. 8. je potřeba uhradit platbu za měsíc září). Variabilní symbol dostanete od vedoucí školní jídelny na začátku školního roku. V červenci bude provedeno vyúčtování.