Úřední deska

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

stáhnout soubor

PDF ke stažení, 497 kB


Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona.

stáhnout soubor

PDF ke stažení, 590 kB


Školní řád základní školy

Školní řád Základní školy Radonice (dále jen ZŠ Radonice), vychází především ze Všeobecné deklarace lidských práv, která byla přijata a vyhlášena rezolucí Valného shromáždění OSN 217 A (III) dne 10. 12. 1948, a z právních předpisů platných v České republice.

stáhnout soubor

PDF ke stažení, 590 kB