Cíle školy

postupně vytvářet školu vycházející z prostředí obce Radonice, jejích tradic, zvyklostí i zeměpisné polohy
využívat dostupných prostor pro výuku nejen v objektu školy, ale zároveň i venkovních jako jsou např. hřiště, zoopark, Rodinný park Amerika, Obecní dům Radonice apod.

Vybudovat školu, která bude

vědomě a záměrně jak výukou, tak svým prostředím, vnitřním životem i vztahy s rodiči místem, které přispívá k formování osobnosti žáka
vytvářet vysoce motivující prostředí, které výrazně ovlivní rozvoj představ, vnímání a činy všech, kteří ve škole žijí, učí se, pracují a hrají si
otevřená rodičům

podporovat komunikaci a spolupráci pedagogů
realizovat programy, výlety a akce nejrůznějšího charakteru - sportovní, kulturní, preventivní, ...
vytvářet pozitivní klima, které ovlivňuje způsob formování vztahů mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů

Cíle školy:

Hlavním cílem je postupné vytváření školy vycházející z prostředí obce Radonice, jejích tradic, zvyklostí i zeměpisné polohy.


Využívání dostupných prostor pro výuku nejen v objektu školy, ale zároveň i venkovních jako jsou např. hřiště, venkovní učebna, rodinný park Amerika, obecní dům apod.VYBUDOVAT ŠKOLU, KTERÁ BUDE:


vědomě a záměrně jak výukou, tak svým prostředím, vnitřním životem i vztahy s rodiči místem, které přispívá k formování osobnosti žáka, vnímaného jako celistvá individualita v dynamickém prostředí;


vytvářet vysoce motivující prostředí, které výrazně ovlivní rozvoj představ, vnímání a činy všech, kteří ve škole žijí, učí se, pracují a hrají si;


podporovat komunikaci a spolupráci pedagogů


realizovat akce mimo školu


vytvářet pozitivní klima, které ovlivňuje způsob formování vztahů mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů.


ŠKOLA pro 21. STOLETÍ – komunitní škola