Kroužky

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020


Pěvecký kroužek


Anglický jazyk - II. A

Anglický jazyk - II. B

Legobrick

LegobrickZumba (1 x za 14 dní)

Šikulky


Anglický jazyk - I. třída

Jóga

Kroužky zahájí svoji činnost od října 2019 a budou probíhat ve vybraných učebnách ZŠ.

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020

PONDĚLÍ
13:15 - 14:00 Pěvecký kroužek

ÚTERÝ
12:30 - 13:15 Anglický jazyk - II.A

13:20 - 14:05 Anglický jazyk - II.B

15:00 - 16:00 Legobrick

16:00 - 17:00 Legobrick

STŘEDA
14:00 - 15:00 Zumba (1 x za 14 dní)

16:00 - 17:00 Šikulky

ČTVRTEK
14:00 - 15:00 Anglický jazyk - I. třída

15:00 - 16:00 Jóga


Kroužky zahájí svoji činnost od října 2019 a budou probíhat ve vybraných učebnách ZŠ.