Aktuality

info_ms

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ RADONICE 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Radonice pro školní rok 2020/2021.

info_ms

PROVOZ MŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 

Vážení rodiče,

provoz MŠ bude zahájen v pondělí 18. 5. 2020 s upravenou provozní dobou od 7:00 do 16:00.

Prosíme vás o závazné potvrzení, nejdéle do 11. 5. 2020, že vaše dítě od 18. 5. 2020 do školky nastoupí. Zároveň Vás prosíme, sdělte zda potřebujete, aby vaše dítě bylo ve školce i na odpolední pobyt.

Při nástupu do MŠ předají rodiče paní učitelce čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory. Bez odevzdání tohoto prohlášení nebude dítěti umožněn vstup do MŠ!

Do MŠ přivádějte pouze děti zdravé! Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel…) nesmí do školy vstoupit.

Děkujeme vám za pochopení, vstřícnost a dodržování stanovených pravidel.

info_ms

ZÁPIS DO MŠ 2020 – AKTUALIZACE

V souladu s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 ze dne 3. 4. 2020  proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

info_ms

UZAVŘENÍ MŠ Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU

Vážení rodiče,

z důvodu vládou nařízeného nouzového stavu, ochrany a prevence nebezpečí z rozšíření onemocnění v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace a po dohodě se zřizovatelem bude MŠ uzavřena od 13. 3. 2020 do odvolání.  

Strava bude dětem automaticky odhlášena.

Pokud budete potřebovat potvrdit žádost o ošetřovné, kontaktujte emailem paní ředitelku.

Děkujeme za pochopení.

info_ms

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče, ve dnech 1. 7. 202010. 7. 2020 je vyhlášen prázdninový provoz. Nabízíme rodičům možnost umístit své děti v těchto dnech do MŠ.
Žádáme Vás tímto o podání závazné přihlášky na dny prázdninového provozu a to nejdéle do 22. 5. 2020.
Provoz MŠ bude v době od 6:45 do 17:00 hod.
V případě počtu přihlášených dětí nižším než 15 nebude provoz MŠ zajišťován.

info_ms

ONEMOCNĚNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Informační brožura, kdy dítě předškolního věku poslat do školky a kdy ne.