Zápis do MŠ


INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025 proběhne v MŠ dne 7. 5. 2024 od 12 do 17 hod.
K zápisu bude nutné provést elektronickou registraci k zápisu - použijte QR kód nebo odkaz ve spodní části stránky.
Ve výjimečných případech je možné domluvit náhradní termín, ten je stanoven na 15. 5. 2024.
V případě, že budete potřebovat náhradní termín, je nutné se nejdříve objednat telefonicky na čísle 723 540 482.

K zápisu do MŠ s sebou přineste:

• potvrzení od praktického lékaře (formulář obdržíte po registraci),
• občanský průkaz zákonného zástupce, který žádá o přijetí do MŠ,
• rodný list dítěte.

Pro rodiče dětí, které budou do MŠ přijaté, proběhne informační schůzka 20. 6. 2024 od 17 hodin v MŠ.

Kritéria přijímání dětí do MŠ Radonice

Děti budou přijímány v tomto pořadí:

1. Děti s trvalým pobytem v obci Radonice.
2. Ostatní.


Při vyhodnocování kritérií se bude postupovat od nejstaršího dítěte k nejmladšímu.

Seznam přijatých dětí od školního roku 2024/2025

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn po zápisu.


Seznam nepřijatých dětí od školního roku 2024/2025

Seznam nepřijatých dětí bude zveřejněn po zápisu.


Informace pro rodiče

Adaptace nových dětí ve školce a seznam potřeb do školky.