Zápis do MŠ


Kritéria přijímání dětí do MŠ Radonice

Děti budou přijímány v tomto pořadí:

1. Děti s odloženou školní docházkou s trvalým pobytem v obci Radonice.
2. Děti předškolního věku, které mají povinnou předškolní docházku, s trvalým pobytem v obci Radonice.
3. Ostatní děti s trvalým pobytem v obci Radonice a to od nejstaršího dítěte k nejmladšímu.
4. Ostatní.


Při vyhodnocování kritérií se bude postupovat od nejstaršího dítěte k nejmladšímu.
Přijaté dítě do MŠ nastupuje v den, kdy mu budou 3 roky.

Informace k zápisu

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 proběhne v MŠ ve dnech 4. 5. 2021 a 5. 5. 2021 a to vždy od 12:20 do 17:00.
K zápisu je nutné se předem objednat na tel. čísle 723 540 482.

K zápisu do MŠ s sebou přineste:

• žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - POTVRZENOU OD LÉKAŘE,
• přihlášku ke stravování,
• evidenční list,
• občanský průkaz zákonného zástupce a
• rodný list dítěte.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Formulář - žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.


Evidenční list dítěte

Formulář - evidenční list dítěte.


Přihláška ke stravování

Formulář - Přihláška ke stravování.


Informace pro rodiče

Adaptace nových dětí ve školce a seznam potřeb do školky.