Zápis do MŠ


Seznam přijatých dětí od školního roku 2023/2024

Seznam přijatých dětí.


Seznam nepřijatých dětí od školního roku 2023/2024

Seznam nepřijatých dětí.


Informace k zápisu

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 proběhne v MŠ ve dnech 10. 5. 2023 a 11. 5. 2023 a to vždy od 12:20 do 17:00.
K zápisu je nutné se předem objednat na tel. čísle 723 540 482.
Ve výjimečných případech je možné telefonicky domluvit náhradní termín, a to nejpozději do 16. 5. 2023.

K zápisu do MŠ s sebou přineste:

• žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - POTVRZENOU OD LÉKAŘE,
• přihlášku ke stravování,
• evidenční list,
• občanský průkaz zákonného zástupce a
• rodný list dítěte.

Kritéria přijímání dětí do MŠ Radonice

Děti budou přijímány v tomto pořadí:

1. Děti s trvalým pobytem v obci Radonice.
2. Ostatní.


Při vyhodnocování kritérií se bude postupovat od nejstaršího dítěte k nejmladšímu.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Formulář - žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.


Evidenční list dítěte

Formulář - evidenční list dítěte.


Přihláška ke stravování

Formulář - Přihláška ke stravování.


Informace pro rodiče

Adaptace nových dětí ve školce a seznam potřeb do školky.