Formuláře

Žádost o ošetřovné

Formulář ČSSZ- Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).


Evidenční list dítěte

Formulář - evidenční list dítěte.


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Formulář - žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.


Přihláška ke stravování

Formulář - Přihláška ke stravování.


Pověření k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou

Formulář - pověření k vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou.


Uvolnění z vyučování

Formulář - uvolnění z vyučování.


Žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte

Formulář - žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.


Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

Formulář - oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte.