Formuláře

Pověření k vyzvedávání

Pověření k vyzvedávání dítěte jinou osobou

folder_ms

stáhnout soubor

PDF ke stažení

Žádost o individuální vzdělávání

Žádost o povolení individuálního vzdělávání

folder_ms

stáhnout soubor

PDF ke stažení

Žádost o uvolnění žáka

Žádost o uvolnění z vyučování

folder_ms

stáhnout soubor

PDF ke stažení

Oznámení o školní docházce v zahraničí

Oznámení o plnění základní školní docházky v zahraničí

folder_ms

stáhnout soubor

PDF ke stažení

Žádost o vypracování IVP

Žádost o vypracování individuálního vzdělávacího plánu

folder_ms

stáhnout soubor

PDF ke stažení

Žádost o odklad

Žádost o odklad povinné školní docházky

folder_ms

stáhnout soubor

PDF ke stažení

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Lékařské potvrzení pro účast na školních akcích

folder_ms

stáhnout soubor

PDF ke stažení

Potvrzení zdravotní způsobilosti – bezinfekčnost

Písemné prohlášení zákonného zástupce – mimoškolní akce

folder_ms

stáhnout soubor

PDF ke stažení

Informovaný souhlas

Písemné prohlášení zákonného zástupce

folder_ms

stáhnout soubor

PDF ke stažení