Zápis do 1. třídyZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


V souladu s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 proběhne pouze formální část zápisů. Vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením proběhnou zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Radonice


  1. Dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení §36, odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

  2. Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte.

  3. Trvalý pobyt dítěte v obci Radonice (přednostně), dále děti zaměstnanců, sourozenci žáků, kteří již navštěvují naši školu a nejsou z Radonic, následně děti ostatní, a to do naplnění stanovené kapacity.

Informace k zápisu

Důležité informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ.


Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.


ZÁPISNÍ LIST

Zápisní list pro školní rok 2020/2021.


ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce od školního roku 2020/2021.


ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

.