Zápis do 1. třídy

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Radonice


  1. Dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení § 36, odst. 3, zákona číslo 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění,

  2. Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte,

  3. Trvalý pobyt dítěte v obci Radonice (přednostně), následně děti ostatní, a to do naplnění stanovené kapacity.


INFORMACE K ZÁPISU

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022


Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.


ZÁPISNÍ LIST

Zápisní list pro školní rok 2021/2022.


ŽÁDOST O PŘIJETÍ

Žádost o přijetí do 1.ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022.


ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

.