Zápis do 1. třídy

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ Radonice


  1. Dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení §36, odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.

  2. Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte.

  3. Trvalý pobyt dítěte v obci Radonice (přednostně), dále děti zaměstnanců, sourozenci žáků, kteří již navštěvují naši školu a nejsou z Radonic, následně děti ostatní, a to do naplnění stanovené kapacity.


Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.


ZÁPISNÍ LIST

Zápisní list pro školní rok 2020/2021.


ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce od školního roku 2020/2021.


ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

.