Úřední deska

Školní řád mateřské školy

Ředitelka Základní a Mateřské školy Radonice, Na Skále 185, v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává tento školní řád.

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu mateřské školy

Dodatek č. 1

Školní vzdělávací plán předškolního vzdělávání

ŠVP mateřské školy