Stravné a školné

Předškolní děti

Pokud má dítě povinnou předškolní docházku nebo je osvobozeno od poplatku - měsíční platba při celodenním stravování je 900 Kč.


Mladší předškolní děti

Pokud dítě nemá povinnou docházku a není osvobozeno od poplatku - měsíční platba při celodenním stravování je 1500 Kč.PROSÍM, DODRŽUJTE TERMÍN PLATEB!

Platby posílejte na nové číslo účtu ‎115-7710270277/0100 do 25. dne předchozího měsíce (např. do 25. 8. je potřeba uhradit platbu za měsíc září). Variabilní symbol dostanete od vedoucí školní jídelny. V červenci bude provedeno vyúčtování. VARIABILNÍ SYMBOL ZŮSTÁVÁ po celou dobu docházky dítěte do MŠ STEJNÝ!