Aktuality

info_zs

Informace k provozu škol od 13. 9. 2021

Od 13. 9. 2021 neplatí ve školách a školských zařízeních povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

info_zs

Volby do Školské rady ZŠ Radonice

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem pro volbu školské rady při Základní škole Radonice byly vyhlášeny volby do Školské rady Základní školy Radonice.

Zveřejnění: na webových stránkách školy (www.skolaradonice.cz) a v budově školy (ve vstupní hale)

Termín konání voleb: 5. října 2021

Místo konání voleb: Základní škola Radonice, Kaštanová 473, 250 73 Radonice

Doba konání voleb: od 14:00 do 17:00 hod.

Účastní se: zákonní zástupci žáků Základní školy Radonice

Zákonní zástupci nezletilých žáků volí jednu třetinu členů školské rady, tj. dva členy.

Za zákonné zástupce a zletilé žáky může být do Školské rady Základní školy Radonice zvolen kterýkoliv ze zákonných zástupců nezletilých žáků.

Pokud má nezletilý žák oba zákonné zástupce, mohou volit oba dva.

Pokud mají zákonní zástupci ve škole více dětí, hlasuje každý jen jedním hlasem.

 

Konečná lhůta pro registraci kandidátů do voleb je 19. 9. 2021.

Jmenný seznam kandidátů vyvěsí volební komise nejméně 10 dnů přede dnem konání voleb na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy.

Volební lístky budou k dispozici ve volební místnosti.

Ve stejný den budou volit také pedagogičtí pracovníci dva zástupce ze svých řad.

 

Volební komise:

Mgr. Michaela Petruš – předsedkyně volební komise

PhDr. Petra Šťastná Veselá

Lucie Mičková

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolujeme si Vás tímto požádat o spolupráci. Promyslete Vaši případnou kandidaturu na člena Školské rady Základní školy Radonice. V této souvislosti Vás také prosíme o zaslání stručných informací o Vás a Vašich cílech v rámci Školské rady Základní školy Radonice. Obojí bude součástí představení Vás jako kandidáta/kandidátky ve volbách a zveřejněno na webových stránkách školy a ve vstupní hale školy. Vaše návrhy posílejte nejpozději do 19. 9. 2021 na petrus@skolaradonice.cz.

 

info_zs

Logická olympiáda

  • registrace do 30. 9. 2021
  • určeno zájemcům ve věku od 3 do 20 let

rozděleni do kategorií:

MŠ – mateřská škola

A1 – 1. třída ZŠ

A2 – 2. třída ZŠ

A – 3., 4., 5. třída ZŠ

info_zs

Dotazník k vnímání základní školy v roce 2020/2021

Vážení rodiče,

chtěla bych vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který by mi pomohl zmapovat vaše vnímání školy v předchozím školním roce, a poskytl tak náměty pro zkvalitnění naší práce a činnosti školy v letech následujících.

Prosím, abyste vyplňovali dotazník za žáka, tzn. 1 žák = 1 hlas (1 dotazník), předejdeme tak výraznějšímu zkreslení výsledků.

Za váš čas věnovaný této formě zpětné vazby předem děkuji.

Veronika Černá

 

info_zs

Vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji z provozních důvodů na 27. 9. 2021 ředitelské volno.  Volný den se bude týkat činnosti základní školy, školní družiny a školní jídelny.

Veronika Černá

 

info_zs

Hygienická pravidla ZŠ Radonice

Hygienická a protiepidemická pravidla

Hygienická a protiepidemická pravidla

Stáhnout soubor

PDF ke stažení, 217 kB

info_zs

Výuka plavání ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením, která nám v loňském roce zamezila realizaci výuky plavání, bude v průběhu 1. pololetí školního roku 2021/2022 probíhat plavecký výcvik souběžně ve 2. až 5. ročníku.

3. a 4. třídy čeká první výuková lekce již 6. září 2021, 2. a 5. třídu 7. září 2021. V této souvislosti vás prosím o zajištění lékařského posudku (viz příloha), který je pro účast při výcviku plavání nezbytný. Posudek je vystavován s dobou platnosti dva roky. Pokud jste si již posudek nechali v předchozím školním roce vystavit a jeho platnost pokryje období výuky plavání, tj. období od 6./7. září 2021 do 24./25. ledna 2022, nemusíte žádat o vystavení posudku nového.

Za spolupráci předem děkuji a přeji hezký zbytek léta.

Veronika Černá, pověřená výkonem funkce ředitelky školy

Stáhnout soubor

PDF ke stažení, 191 kB

info_zs

TŘÍDNÍ UČITELÉ – ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

1. A – Mgr. Veronika Fialová

2. A – Jana Štruplová

3. A – Mgr. Michaela Petruš

4. A – Mgr. Lenka Turoňová

4. B – Mgr. Barbora Pavlič Kvičinská

5. A – PhDr. Petra Šťastná Veselá