Mateřská škola – jídelna

Vážení rodiče,

V rámci zkvalitňování služeb školní jídelny Vám nabízíme službu v objednávání stravy přes internet za pomoci aplikace strava.cz , jenž Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci vždy najdete aktuální informace o vydané stravě, stav vašeho konta a aktuální jídelníček. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb.

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem iOS/Android si můžete zdarma stáhnout naAppStore/ Google Play. Změny objednávek jsou možné vždy do 14:00 předchozího dne. V případě náhlého onemocnění je možné odhlásit oběd do 8:00 hodin u vedoucí jídelny formou SMS na telefonním čísle 601 556 811. Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout po předchozí dohodě od 11:20 - 11:45 hod., a to pouze první den nepřítomnosti dítěte.

Platby, prosím, posílejte na číslo účtu 70989723/5500 do 25. dne předchozího měsíce. Nezapomeňte uvádět i variabilní symbol, jinak se platba nespáruje. Cena za celodenní stravování pro školní rok 2023/2024 činí 46 Kč pro věkovou supinu do 6 let a pro věkovou skupinu od 7 let (pro děti, které ve školním roce dosáhou věku 7 let) 47,- Kč.