Základní škola – jídelna

Vážení rodiče,

V rámci zkvalitňování služeb školní jídelny Vám nabízíme službu v objednávání stravy přes internet za pomoci aplikace strava.cz , jenž Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci vždy najdete aktuální informace o vydané stravě, stav vašeho konta a aktuální jídelníček. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb.

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem iOS/Android si můžete zdarma stáhnout na AppStore/Google Play. Změny objednávek jsou možné vždy do 14:00 předchozího dne. V případě náhlého onemocnění je možné odhlásit oběd do 7:30 hodin u vedoucí jídelny formou SMS na telefonním čísle 732 325 022. Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout od 11:45 - 13:00 hod., a to pouze první den nepřítomnosti žáka/žákyně.

Platby, prosíme, posílejte na číslo účtu ‎70989715/5500 do 25. dne předchozího měsíce. Nezapomeňte uvádět i variabilní symbol, jinak se platba nespáruje. Stanovená cena oběda pro školní rok 2023/2024 činí 36 Kč pro žáky do 10 let, pro žáky 11-14 let 38,- Kč a 40,- Kč pro žáky 15-18 let. Do věkových kategorií se žáci zařazují podle věku, kterého dosáhnou ve školním roce.

Rádi bychom Vás také informovali o tom, že v rámci zdravého stravování Vašich dětí se škola účastní projektu Ovoce a zelenina do škol. Ten spočívá v pravidelném zásobování školy ovocem, zeleninou a mlékem jednou za měsíc. Projekt je určen žákům I. stupně.