Školní rok

Organizace a plán školního roku 2022/2023

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
čtvrtek 1. září 2022

1. pololetí: 1. září 2022 - 31. ledna 2023

2. pololetí: 1. února 2023 - 30. června 2023
PEDAGOGICKÉ RADY
29. 8. 2022 zahajovací pedagogická rada
14. 11. 2022 1. čtvrtletí
10. 1. 2023 2. čtvrtletí
5. 4. 2023 3. čtvrtletí
15. 6. 2023 4. čtvrtletí
27. 6. 2023 závěrečná pedagogická rada
ŘEDITELSKÉ VOLNO
pátek 18. listopadu 2022
TŘÍDNÍ SCHŮZKY / KONZULTAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI (UČITEL – ŽÁK – RODIČ)
Termíny stanoví třídní učitelky.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
za 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023

za 2. pololetí: pátek 30. června 2023
SETKÁNÍ VEDENÍ ŠKOLY S TŘÍDNÍMI DŮVĚRNÍKY
3. 10. 2022 v 17:00

Další termíny budou stanoveny.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
OSTATNÍ AKCE ŠKOLNÍHO ROKU
Zápis do 1. ročníku – duben 2023
Mikulášská nadílka – 6. 12. 2022
Zpívání u vánočního stromu – prosinec 2022
Adventní jarmark – listopad/prosinec 2022
Vánoční besídky – 22. 12. 2022
Masopustní průvod obcí – únor 2023
Mezinárodní den dětí – sportovní den – 1. 6. 2023
Dny třídních výletů – 28. a 29. 6. 2022
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
pátek 3. února 2023
JARNÍ PRÁZDNINY
pondělí 13. února 2023 - neděle 19. února 2023
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
čtvrtek 6. dubna 2023
HLAVNÍ PRÁZDNINY
pátek 1. července 2023 - středa 3. září 2023