Školní rok

Organizace a plán školního roku 2023/2024

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
pondělí 4. září 2023

1. pololetí: 4. září 2023 - 31. ledna 2024

2. pololetí: 1. února 2024 - 28. června 2024
OSTATNÍ AKCE ŠKOLNÍHO ROKU
Adaptační kurzy 6. a 7. tříd – září 2023
Adventní jarmark – 23. 11. 2023
Mikulášská nadílka – 5. 12. 2023
Zpívání u vánočního stromu – prosinec 2023
Vánoční besídky – 22. 12. 2023
Masopustní průvod obcí – únor 2024
Zápis do 1. ročníku – 17. 4. 2024
Expedice pro žáky II. stupně – 20. - 24. 5. 2024
Mezinárodní den dětí – sportovní den – 31. 5. 2024
Škola v přírodě pro žáky I. stupně – 17. až 21. 6. 2024
Dny třídních výletů – stanoví třídní učitelé
ŘEDITELSKÉ VOLNO
pondělí 15. dubna 2024
čtvrtek a pátek 9. a 10. května 2024

TŘÍDNÍ SCHŮZKY / KONZULTAČNÍ SCHŮZKY S RODIČI (UČITEL – ŽÁK – RODIČ)
Termíny stanoví třídní učitelky.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
za 1. pololetí: středa 31. ledna 2024

za 2. pololetí: pátek 28. června 2024
SETKÁNÍ VEDENÍ ŠKOLY S TŘÍDNÍMI DŮVĚRNÍKY
První termín bude upřesněn začátkem měsíce září.

Další termíny budou stanoveny.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
PEDAGOGICKÉ RADY
30. 8. 2023 zahajovací pedagogická rada
15. 11. 2023 1. čtvrtletí
17. 1. 2024 2. čtvrtletí
10. 4. 2024 3. čtvrtletí
12. 6. 2024 4. čtvrtletí
26. 6. 2024 závěrečná pedagogická rada
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
sobota 23. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2024
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
pátek 2. února 2024
JARNÍ PRÁZDNINY
pondělí 19. února 2024 - neděle 25. února 2024
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
čtvrtek 28. března 2024
HLAVNÍ PRÁZDNINY
sobota 29. června 2024 - neděle 1. září 2024