Stravné

PROSÍME, DODRŽUJTE TERMÍN PLATEB!

Platby posílejte na číslo účtu ‎70989715/5500 (ZŠ) nebo ‎70989723/5500 (MŠ) do 25. dne předchozího měsíce (např. do 25. 8. je potřeba uhradit platbu za měsíc září). Nezapomeňte uvádět variabilní symbol, který jste dostali od vedoucí školní jídelny. Vždy v červenci bude provedeno vyúčtování.