Stravné

PROSÍM, DODRŽUJTE TERMÍN PLATEB!

Platby posílejte na nové číslo účtu ‎115-7710270277/0100 do 25. dne předchozího měsíce (např. do 25. 8. je potřeba uhradit platbu za měsíc září). Nezapomeňte uvádět variabilní symbol, který jste dostali od vedoucí školní jídelny. V červenci bude provedeno vyúčtování.
V rámci epidemiologického opatření a přechodu od 14. 10. 2020 na distanční výuku jsou po dobu platnosti opatření všechny obědy automaticky odhlášeny