Režim dne

Organizace provozu MŠ

Každý všední den 6:45 -17:00 hod. Děti vyzvedávejte nejdéle v 16:45, aby si v klidu stačily dohrát započatou hru, uklidit po sobě a společně s rodiči opustit MŠ do 17:00, kdy v MŠ zavírá.


Děti se schází do 7:10 hodin, vždy v jedné třídě dle rozpisu služeb pedagogických pracovníků.

DENNÍ PROGRAM

 • 6:45 – 8:00

  Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.
 • 8:00 – 8:45

  Pohybové aktivity, povinné předškolní vzdělávání.
 • 8:45 – 9:15

  Osobní hygiena, dopolední svačina.
 • 9:15 - 9:45

  Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity.
 • 9:45 -12:00

  Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.
 • 12:00-12:30

  Oběd a osobní hygiena dětí.
 • 12:30 - 12:45

  Vyzvedávání dětí, které odcházejí po obědě.
 • 12:45 -14:45

  Odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, převlékání, hygiena.
 • 14:45 – 15:00

  Odpolední svačina, osobní hygiena.
 • 15:00 – 17:00

  Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.
V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v MŠ k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů. Děti nápoje využívají v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu dle vlastního pocitu žízně.

Denní program:
6:45 – 8:00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.

8:00 – 8:45

Pohybové aktivity, povinné předškolní vzdělávání.

8:45 – 9:15

Osobní hygiena, dopolední svačina.

9:15 - 9:45

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity.

9:45 -11:30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.

11:30 -12:00

Oběd a osobní hygiena dětí.

12:00 - 12:20

Vyzvedávání dětí, které odcházejí po obědě.

12:20 -14:30

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, předškoláci mají odpočinek zkrácen dle potřeb dětí.

14:30 – 15:00

Odpolední svačina, osobní hygiena.

15:00 – 17:00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.


V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v MŠ k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů. Děti nápoje využívají v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu dle vlastního pocitu žízně.