Projektové dny a akce základní školy

Září
29. 9. 2022
Den jazyků
Říjen/listopad
10. 11. 2022
Kam putují odpadky
Listopad
24. 11. 2022
Adventní jarmark
Prosinec
Vánoce + vánoční vystoupení (ŠD)
Leden
Umíš pomoci sobě i druhým?
Únor
Masopust - příprava masopustních masek a kostýmů (ŠD)
Březen
Josef Lada: Mikeš
Duben
Jarní dílničky s rodiči (ŠD)
Květen
Den zvířat
Červen
Zahradní slavnost

1.-4. třída 8:00 - 11:40
5.-6. třídy 8:00 - 12:35