Formuláře

Žádost o ošetřové

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy).


Žádost o IVP

Žádost zákonného zástupce o vypracování IVP (individuálně vzdělávacího plánu) na základě doporučení školského poradenského pracoviště.


Žádost o odklad povinné školní docházky


Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování.