Formuláře

Žádost o IVP

Žádost zákonného zástupce o vypracování IVP (individuálně vzdělávacího plánu) na základě doporučení školského poradenského pracoviště.


Žádost o odklad povinné školní docházky


Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka z vyučování.