Formuláře

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o slovní hodnocení žáka

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Žádost o uvolnění z vyučovacího předmětu

Žádost o uvolnění žáka z vyučovacího předmětu

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Žádost o přestup žáka do ZŠ Radonice

Žádost o přestup žáka do Základní a Mateřské školy Radonice

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Žádost o individuální vzdělávání

Žádost o povolení individuálního vzdělávání

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Žádost o pokračování v základním vzdělávání

Žádost o pokračování v základním vzdělávání

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Oznámení o přestupu žáka

Oznámení o přestupu žáka na jinou základní školu

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Oznámení o školní docházce v zahraničí

Oznámení o plnění základní školní docházky v zahraničí

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Žádost o vypracování IVP

Žádost o vypracování individuálního vzdělávacího plánu

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Žádost o odklad

Žádost o odklad povinné školní docházky

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Lékařské potvrzení pro účast na školních akcích

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Žádost o komisionální přezkoušení

Žádost o přezkoušení žáka před komisí

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Žádost o komisionální přezkoušení v zahraničí

Žádost o komisionální přezkoušení žáka plnícího povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Potvrzení zdravotní způsobilosti – bezinfekčnost

Písemné prohlášení zákonného zástupce – mimoškolní akce

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení

Informovaný souhlas

Písemné prohlášení zákonného zástupce

folder_zs

Stáhnout soubor

PDF ke stažení