Školní rok 2018/2019

Exkurze do Němcovy selské mlékárny Radonice:

Na konci června jsme měli možnost navštívit Němcovu selskou mlékárnu v Radonicích. Exkurzi nám nabídla paní Ing. Hana Němcová, která nás celou mlékárnou provedla. Dozvěděli jsme se, které stroje místní zaměstnanci používají k údržbě polí, kde se skladuje ječmenný slad, jak se zpracovává mléko a co se z něj vyrábí. Nakrmili jsme koníky, pozorovali hnízdící vlaštovky a seznámili se s „hlídacími“ pejsky Terezkou a Zuzankou. Na konci exkurze nám zaměstnanci mlékárny připravili ochutnávku mléčných výrobků – mléka, sýrů, kysaných nápojů, tvarohových Radoňáčků, zmrzliny. Ti, co si toho z exkurze nejvíce pamatovali a správně odpověděli na otázky, si domů odnesli mléčnou odměnu dle vlastního výběru.
Za zdařilou exkurzi mnohokrát děkujeme paní Němcové a všem zaměstnancům mlékárny, kteří byli ochotni ukázat nám svou práci.

Ukázka lekce zumby v přírodě:

V úterý 25. června se za krásného slunečného dne sešli předškoláčci z MŠ Radonice a všichni žáci ze ZŠ Radonice na hřišti u základní školy k ukázce hodiny zumby pro děti. Paní Burdová (lektorka zumby) nejprve všechny děti rozpohybovala při seznamovací hře v kroužku, následně využila svižných rytmů hudby k důkladnému protažení tělíček. Děti se naučily nové taneční kroky a předvedly mnohdy nečekané pohybové kreace, zadováděly si při pohybových hrách, které taneční pásmo střídaly.
Rozzářené obličeje dětí svědčily o tom, že se lekce zumby v přírodě povedla

Den dětí se žáky ZŠ Radonice:

Proběhl poprvé v naší nové škole, kde byly pro děti připraveny disciplíny např.: (běh s pingpongovým míčkem na lžíci, hod na kuželky, slalom v hokeji, skládání puzzlí atd.) Byli jsme moc rádi, že se našlo více ochotných maminek a tatínků, kteří zaujali místa na stanovištích a pomohli nám s akcí. Po splnění všech dovedností byly připraveny další kvízy, tajenky a otázky z přírodovědy a matematiky. Poté nastala sladká odměna pro všechny zúčastněné. Akce se vydařila, vyšlo nám krásné počasí i nálada byla dobrá, takže příští rok se opět těšíme.

Den Země v Radonicích:

V pátek 26. dubna dostaly děti z naší základní školy příležitost zapojit se do oslav Mezinárodního dne Země – moderního ekologicky motivovaného svátku, kterým si od sedmdesátých let minulého století lidé na celém světě připomínají potřebu ochrany životního prostředí.
Akce byla pojata poutavou a hravou formou, kdy na dvanácti stanovištích děti rozdělené do dvanácti malých týmů složených vždy z žáků obou ročníků plnily nejrůznější úkoly zaměřené na nauku o přírodě a ekologii - od poznávání zvířat a přírodnin, přes poznatky o koloběhu vody v přírodě či zdravovědu až ke třídění odpadu). Kromě učitelského sboru se do vedení dětí na jednotlivých stanovištích rozmístěných kolem budovy školy zapojily i ochotné maminky žáčků. Dílčím cílem každého úkolu byla možnost sestavit písmenko - a z písmenek nakonec poznat i obsah tajenky.
Zajímavé bylo sledovat přístup dětí - děvčata většinou svědomitě plnila zadané úkoly, někteří chlapci zase více sledovali dění na dalších stanovištích, ke kterým by mohl jejich tým následně přeběhnout, aby tam dorazil dříve než jiné družstvo. Aktivní zapojení a zaujetí dětí se tak neobešlo ani bez bouřlivých pokřiků a okolím školy se tak v krásném jarním počasí rozléhalo nadšené: „Přidejte, dělejte, rychle to dopište, támhle je volno…!“ Cíle samozřejmě nakonec dosáhly všechny týmy - vyluštěná tajenka zněla: ROZPLÉTÁNKA.
Za dobrou organizaci zajímavé akce, která nebyla jen poutavým přiblížením ekologické problematiky, ale i vítanou příležitostí ke stmelení kolektivu všech žáků i k zapojení rodičů, patří vedení školy i všem zúčastněným velké poděkování a do „žákovské“ pochvala a jednička s hvězdičkou!
Barbora Polanská, Radonice

Soutěž Matematický klokan:

Žáci 2.A se letos prvně účastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Historie soutěže sahá do roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii. Odtud se pak rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Naši počtáři soutěžili v nejmladší kategorii Cvrček, která je určena žákům 2. a 3. tříd. Úkolem bylo vyřešit během 60 minut 18 zajímavých úloh různé obtížnosti. Maximálně mohli získat 90 bodů. Na první pokus a v konkurenci se staršími dětmi si někteří z našich školáků vedli velmi úspěšně.

Exkurze v ČT:

23. 4. se třída 1.A vypravila na exkurzi do České televize. Návštěvu nám zajistil tatínek Elišky - známý sportovní moderátor pan Vojtěch Bernatský, který se stal naším průvodcem a celou akci také fotografoval. V hlavní budově jsme měli možnost vidět a obléknout si kostýmy z různých pohádek, vyfotili jsme se mezi kulisami "Déčka", vyzkoušeli jsme si práci s kamerou a prohlédli si tvorbu kulis pro pořad Planeta YÓ. V budově zpravodajství jsme nahlédli do studia Zpráviček a sportu, kde jsme se seznámili s tim, co všechno je při natáčení pořadů potřeba a kolik lidí se takové práce účastní. Všichni jsme si exkurzi moc užili, děkujeme panu Bernatskému za její zajištění.

Pěvecká soutěž:

Přelom března a dubna se opět nesl ve znamení soutěžního klání. Tentokrát se žáci prvních a druhých tříd účastnili soutěže pěvecké. Každý účastník soutěže si mohl zvolit jednu umělou a jednu lidovou píseň. Ačkoliv byla účast dobrovolná, děti se do pěvecké soutěže zapojily v hojném počtu. V třídních kolech soutěže byli zvoleni dva nejlepší zpěváci. Školní kolo soutěže, které proběhlo dne 3. 4. 2019, bylo opět rozděleno do věkových kategorií – 1. třída a 2. třída. Ani tentokrát neměla porota jednoduché rozhodování, neboť všichni zpěvácči předvedli svá vystoupení tak, jak uměli nejlépe. Rozhodnutím poroty byla v kategorii starších dětí udělena jedna 1. cena a jedna 2. cena. V kategorii mladších dětí byla udělena jedna 1. cena a tři 2. ceny. Všechny děti získaly diplom a sladkou odměnu, vítězové se jistě radovali z nových zpěvníků.

Přejeme jubilantům:

Pro spolupráci s kulturní komisí obce Radonice přijali naši žáci společně s panem učitelem Václavem Kosem výzvu a zapojili se do akce „Přejeme jubilantům“. Každý měsíc přichystají pro seniory jubilanty překvapení.
Žáci si tak uvědomí, jak je důležité myslet nejen na své blízké, kamarády a spolužáky, ale i na spoluobčany, kteří s nimi v obci žijí.

Masopoust:

Než se všichni žáci rozjeli na jarní prázdniny zorganizovali jsme společně s dětmi z mateřské školy v duchu lidové tradice masopustní průvod, který procházel obcí Radonice v dopoledních i odpoledních hodinách. Děti, žáci i pedagogové zaujali kolemjdoucí nejen svými maskami, ale i zpěvem a vtipnými masopustními básněmi. V dopoledních hodinách dostávali za svůj výkon sladké odměny, které nachystala a zprostředkovala za kulturní komisi paní Ing. Hana Němcová. Nechyběly boží milosti, cukroví a koblížky, tak jak tradice napovídá.
V odpoledních hodinách nás v průvodu podpořili i rodiče žáků ze ZŠ a dětí z MŠ. Společně jsme si tak připomněli lidový zvyk, který byl v naší obci pozapomenutý.

Recitační soutěž:

Začátkem února se naši žáci pečlivě připravovali na svou první školní recitační soutěž. V každé třídě nejdříve proběhlo třídní kolo, ze kterého se tři nejlepší utkali 19. 2. ve školním kole, které bylo rozděleno do věkových kategorií - 1. třídy a 2. třída.
Všichni recitující měli básničky pěkně připravené. Porota udělila v mladší kategorii 1. cenu a dvě 2. ceny; ve starší kategorii byla udělena pouze 1. cena. Vítězové byli odměněni knihami s verši pro další inspiraci v recitaci.